هفته دوازدهم- سونوگرافی NT

یک خبر خوب دارم. دیروز با بابایی رفتیم سونوگرافی پیش خانم دکتر فرج اله. این سونوگرافی NT بود، برای اینکه خدایی نکرده شما مشکلی نداشته باشید. در این سونوگرافی با اندازه گیری نقطه خاصی از گردن جنین بوجود سندروم داون پی می برند.

خلاصه بابایی هم آمد داخل اتاق سونو و وای ... ما برای اولین بار شما رو دیدیم. نمی دونی چقدر بامزه بودی. همه چیز داشتی: یک کله گنده، دو تا دست و دو تا پای کوچولو که همش تکونشون می دادی!

یکبار وسط کار دکتر آنچنان تکونی خوردی که مجبور شد کارشو متوقف کنه و منتظر بمونه شما آروم شی، خندید و گفت وای مثل اینکه خیلی هیجان زده شده. من کارتو ندیدم ولی بابایی بامزه اداتو درمی آورد. خلاصه اینکه ... خبر مهم این بود که همه چیز شما فعلا خداروشکر سالمه و اینکه احتمالا شما یک پسر کوچولو هستی. البته احتمالا ، هنوز قطعی نیست . از هفته 17 ببعد قطعی معلوم می شه.

حالا که احتمال داره پسر باشی، می ترسم علاقه خاصی به این خاطرات نداشته باشی، چون معمولا دخترها احساسی تر هستند و دوست دارند مامانشون از موقع بارداری و زایمان و بچه گی هاشون براشون تعریف کنند. البته بعضی از پسرها هم مثل بابایی روحیه لطیف و احساساتی دارند. و امیدوارم تو هم اگر پسری، پسر خشنی نباشی. خانم دکتر ازت سه تا عکس گرفته که برات نگه می دارم تا بزرگ که شدی خودتو توی شکم مامانی ببینی!

راستی توی این مدت که باهات صحبت نکردم خاله جمیله ( از همکارای مامان) یک سرهمی سبز بهت کادو داده و زندایی فخری از سوریه برات یک لباس نارنجی آورده که  بامزه است . دست هردوشون درد نکنه.

/ 0 نظر / 332 بازدید