لحظات زندگی من

 

 

وقتی خوابم می آدشیطان

وقتی خوابم می برهخواب

و حالا که خوش اخلاق می شمچشمک

 

وقتی متعجب می شمتعجب

وقتی برای اولین بار به همراه بابایی رفتم ده دهاز خود راضی

و من در 25 روزگی (کمی عصبانی)

و قتی می خوام با نگاهم دل مامانی رو ببرمچشمک

/ 0 نظر / 51 بازدید