هفته بیست وچهارم-ماجرای آرمان

سلام سلام پسر گل مامان

خوبی؟ چه خبرها؟شنیدم قراره تا یکی دو هفته دیگه کلی وزن اضافه کنی! در این هفته حدود 600 گرمی ولی در هفته 26 قراره 900 گرم بشی! وای حالا مامانی چه شکلی می شه؟!تعجب

خب برات بگم که روز پنج شنبه پسر خاله ات امده بود خونمون. آره درست حدس زدی : آرمان کوچولو. در واقع باید بهش بگیم موش موشک. پسر خاله رفت توی اتاقت و کلی با وسیله هات سرگرم شد. آره مامانی با اجازه شما توی صندلی بازیت نشت:

و بعدش توی تخت خواب شما خوابید! و کلی به خرسهای بالای سر تختت دقت میکرد:

خب عیب نداره حالا شما هم که بدنیا آمدی و آرمان وسیله های جدید شو خرید باهم میریم خونشون و شما با وسیله هاش بازی میکنی...چشمک

تازه برات یک لباس بامزه هم آورده ( از آلمان سوغاتی اورده ) وای دوتا ماهی داره که ماهی بزرگه می خواد ماهی کوچیکه رو قورت بده.استرس ! البته شما هم یه هدایای به آرمان کوچولو دادی داری تمرین می کنی تا پسر بخشنده ای باشی

جمعه هم رفتیم خونه اون یکی پسر خاله- بله پیش امین کوچولو. اون هنوز خیلی کوچیکه تازه 5- 6 روزش و همش خوابه اون هم خوب بود و سلام شما رو رسوند گفت :" وای پس این نی نی شما کی بدنیا می آد، من باهاش بازی کنم؟!"متفکر

مامانی این روزها همه چیز خوبه جز انتظار رسیدن ماه بهمن. دوست دارم زودتر ببینمت که چه شکلی هستی؟ آرومی یا شیطونی؟ و اینکه چه حسی نسبت بهت خواهم داشت. وای اینکه توی وسیله هات چه شکلی می شی؟ به بابایی گفتم دوست دارم زودتر بدنیا بیاد لباساشو تنش کنم ببینم چه شکلی می شه؟ بهم خندید!ناراحت

تا خبرای بعدی...

/ 0 نظر / 53 بازدید