پنج ماهگی

سلام پسر گلم 

مامانی این مدت کلی کارای جدید یاد گرفتی. می تونی غلت بزنی.تشویق پاهاتو بگیری. کمی جیغ می کشی! شیطاندور خودت می چرخی . دیگه وسیله هاتو با مهارت بیشتری می گیری بطوری که می تونی توپاتو بگیری و بخوری.از خود راضیزبان داری تمرین می کنی که با لیوان آب بخوری فدا شم.تعجب یکبار هم تونستی می می تو بزاری دهنت. چشمک

 

 

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید